Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”).

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Więcej o plikach „cookies” oraz jak je wyłączyć: Informacja o plikach cookies / Polityka cookies

RSS:
Biskup Henryk Tomasik PDF Drukuj Email

 

BISKUP

HENRYK TOMASIK

Biskup RadomskiDewiza biskupia:

Adveniat Regnum Tuum (Przyjdź Królestwo Twoje)


Urodzony: 4 stycznia 1946 r. w Łukowie (diec. siedlecka)

Święcenia prezbiteratu: 31 maja 1969 r. w Siedlcach

Święcenia biskupie: 6 stycznia 1993 r. w Rzymie (główny konsekrator: Jan Paweł II)


Funkcje w KEP (za episkopat.pl):

- Członek Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

- Członek Komisji Wychowania Katolickiego

 

 


Bp Henryk Tomasik urodził się 4 stycznia 1946 r. w Łukowie, jako najstarszy z czterech synów Mariana i Reginy z domu Niedziółka. Począwszy od 1952 r. uczył się w szkole podstawowej, a następnie kontynuował naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w rodzinnym mieście. Tam też w 1963 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

 

W 1963 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego im. Benedykta XV w Siedlcach. Swą prośbę o przyjęcie motywował następująco: „Pragnę swoje życie poświęcić Bogu i zbawieniu dusz ludzkich”. W tydzień po obłóczynach, w ramach represji wobec Kościoła ze strony komunistycznego aparatu reżimu, został wcielony do wojska – do Jednostki Zmotoryzowanej w Kołobrzegu. Problemy zdrowotne były powodem, że po złożeniu przysięgi powrócił do seminarium.

 

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze siedleckiej 31 maja 1969 r. z rąk biskupa siedleckiego Jana Mazura. Pierwszą placówką duszpasterską ks. Henryka Tomasika była parafia Radoryż Kościelny. Nominację otrzymał już w dniu święceń, z zaleceniem, aby objął nowe zadania począwszy od 21 czerwca 1969 r. Pracował tam przez dwa lata – do 27 sierpnia 1971 r. Był to jego jedyny wikariat. Wielkim wyzwaniem było zorganizowanie i uporządkowanie w tej parafii pracy katechetycznej. Ks. Henryk Tomasik dostrzegł tam konieczność pracy z młodzieżą i dla młodzieży. Po latach wyznawał: „To pobyt w pierwszej parafii pokazał mi potrzebę pracy z młodymi ludźmi”.

 

Bp Jan Mazur skierował go 28 czerwca 1971 r. na studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako swoją specjalizację obrał etykę. Katedra etyki miała wówczas dwu kierowników. Byli nimi: kard. Karol Wojtyła oraz  ks. prof. Tadeusz Styczeń. Ks. Henryk Tomasik uczestniczył między innymi w odbywających się w Krakowie seminariach naukowych prowadzonych przez kard. Karola Wojtyłę. Pracę magisterską obronił w 1974 r. pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Stycznia. Jej temat brzmiał: „Uzasadnienie norm postępowania według Jerzego Wróblewskiego”. Począwszy od roku akademickiego 1974/1975, ks. Henryk Tomasik rozpoczął prowadzenie wykładów w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Jako wykładowca cieszył się ogromnym autorytetem wśród alumnów. Wykłady prowadził w sposób jasny, spokojny – nie podnosząc głosu. Był jednocześnie wymagającym wykładowcą.

 

Kolejne lata pracy w diecezji wiązały się z coraz to nowymi obowiązkami. Na początku roku akademickiego 1974/1975 biskup siedlecki polecił ks. H. Tomasikowi prowadzenie konwersatoriów dla studentów. We wrześniu 1975 r. został mianowany duszpasterzem akademickim i miał pomagać ks. Stefanowi Kornasowi. Trzy lata później został mianowany diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Tę posługę pełnił w latach 1978-1980, jak też 1982-1992. Jest on twórcą nowego stylu posługi w Duszpasterstwie Akademickim, styl ten był określany jako „fenomen na skalę ogólnopolską”. O bp. Henryku Tomasiku mówi się, że jest to „biskup, który wierzy w młodzież”, czy „biskup, który zaufał młodzieży”.

 

W związku z pragnieniem kontynuowania studiów na KUL zwrócił się z prośbą do swego biskupa o zwolnienie go z dniem 1 czerwca 1980 r. z obowiązków duszpasterza akademickiego i o zgodę na zamieszkanie w Lublinie. Bp Jan Mazur 29 maja tegoż roku zgodził się na tę prośbę. Już jednak po dwóch latach ponownie mianował go diecezjalnym duszpasterzem akademickim. W 1984 r. ks. Henryk Tomasik obronił doktorat. Rozprawa doktorska nosiła tytuł „Osoba jako byt i norma w filozofii kard. Karola Wojtyły”, a jej promotorem był ks. prof. Tadeusz Styczeń.

 

W okresie studiów doktoranckich ks. Henryk Tomasik był współzałożycielem i pierwszym kapelanem powstałego w 1981 r. w Siedlcach Klubu Inteligencji Katolickiej. Miał też ogromny wpływ na tworzenie jego podstaw. Dodatkowo organizował w Siedlcach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Współorganizował również Podlaską Pielgrzymkę na Jasną Górę, która po raz pierwszy wyruszyła samodzielnie w 1981 r. Był jej kierownikiem, a począwszy od 1983 r. prowadził w niej grupę akademicką.

 

Bp Jan Mazur 18 stycznia 1989 r. mianował ks. Henryka Tomasika kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a niespełna trzy lata później, 7 października 1992 r., kanonikiem gremialnym w tejże kapitule. Ks. Henryk Tomasik był także członkiem Rady Kapłańskiej, siedleckim korespondentem Biura Prasowego Episkopatu Polski, kierownikiem działu religijnego w prasie lokalnej w Siedlcach, jak też asystentem kościelnym pisma „Nowe Echo Podlasia”. Ponadto 26 kwietnia 1988 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp mianował go cenzorem pism Sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego.

 

Decyzją Jana Pawła II z 21 listopada 1992 r. ks. Henryk Tomasik został mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Jako stolicę tytularną otrzymał Fornos minore. Sakrę biskupią przyjął z rąk Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie 6 stycznia 1993 r. Współkonsekratorami byli: abp. Giovanni Battista Re i abp. Justin Francis Rigali. Bp Henryk Tomasik mówił później odwołując się do przyjętych w Bazylice św. Piotra święceń biskupich: „Ten szczególny kontekst miejsca i czasu pomaga lepiej przeżyć własne powołanie na tle rozległego horyzontu Kościoła Powszechnego”. Jako hasło swej biskupiej posługi bp Henryk Tomasik wybrał słowa: „Adveniat Regnum Tuum” („Przyjdź Królestwo Twoje”). Jako biskup pomocniczy wspierał trzech kolejnych biskupów siedleckich: bp. Jana Mazura, bp. Jana Wiktora Nowaka i bp. Zbigniewa Kiernikowskiego.

 

Bp Henryk Tomasik oficjalnie rozpoczął obowiązki w diecezji w dniu swoich imienin 19 stycznia 1993 r. Nowemu biskupowi przybywały kolejne zajęcia. W związku z erygowaniem w Siedlcach Diecezjalnego Kolegium Teologicznego, bp Jan Mazur mianował jego dyrektorem bp. Henryka Tomasika. Funkcję tę pełnił do czasu reorganizacji Kolegium Teologicznego w 1996 r. Biskup pomocniczy siedlecki sprawował też patronat nad Wydziałem Nauki Katolickiej w kurii diecezjalnej, należał do Sekretariatu II Synodu Diecezjalnego, jak też wchodził w skład Komisji Diecezjalnego Funduszu Interwencyjnego. Bp Jan Mazur, na prośbę członków Kapituły Katedralnej Siedleckiej, 24 maja 1994 r. mianował bp. Henryka Tomasika prepozytem tejże kapituły. Był także czynnie zaangażowany w prace nad procesem beatyfikacyjnym Męczenników Pratulińskich: Wincentego Lewoniuka i Dwunastu Towarzyszy. Decyzją bp. Jana Wiktora Nowaka z 15 lutego 1997 r. bp. Henryk Tomasik został przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Diecezjalnego Dnia Dziękczynienia za beatyfikację Błogosławionych Męczenników Podlaskich. 10 czerwca 1999 r. Siedlce odwiedził Jan Paweł II. W diecezjalnych przygotowaniach na spotkanie z papieżem aktywnie uczestniczył bp H. Tomasik. W ciągu kilku ostatnich miesięcy życia bp. Jana Wiktora Nowaka praca w diecezji i kierowanie nią w praktyce spoczywało na bp. Henryku Tomasiku.

 

Jeszcze przed nominacją biskupią ks. Henryk Tomasik czynnie uczestniczył w pracach Konferencji Episkopatu Polski, będąc od 11 kwietnia 1989 r. członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego. W 1998 r. biskupi polscy wybrali go Krajowym Duszpasterzem Młodzieży. Posługę Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży pełnił także w następnych kadencjach. Po reorganizacji struktur Konferencji Episkopatu Polski, został w 2007 r. przewodniczącym nowo utworzonej Rady Duszpasterstwa Młodzieży. Z kolei w roku 2001 bp Henryk Tomasik powołany został przez Konferencję Episkopatu Polski do Komisji Wychowania Katolickiego, do Komisji Duszpasterstwa i do Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Także w kolejnych latach wchodził w skład Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicą. W 2004 r., na prośbę Prezydium Rady Krajowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, biskupi polscy powierzyli mu funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od 2006 r. należał do Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Począwszy od 1995 r. jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski do Światowych Dni Młodzieży. Realizując to zadanie podejmował współpracę z Papieską Radą do Spraw Świeckich i z lokalnymi komitetami w państwach, w których były organizowane te spotkania młodych. Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski organizował udział Polaków w Światowych Dniach Młodzieży w: Manili (1995 r.), Paryżu (1997 r.), Rzymie (2000 r.), Toronto (2002 r.), Kolonii (2005 r.), Sydney (2008 r.) i w Madrycie (2011 r.). Osobiście uczestniczył też we wszystkich tych spotkaniach młodych z Janem Pawłem II, a następnie z Benedyktem XVI, głosząc tam także katechezy dla młodzieży.

 

Decyzją Benedykta XVI z 16 października 2009 r. bp Henryk Tomasik został mianowany biskupem radomskim. W dniach 20-21 października odwiedził swą nową diecezję. Nawiedził radomską katedrę, całując przy wejściu jej próg, modlił się przy grobie bp. Jana Chrapka, odwiedził kurię, seminarium, Dom Księży Seniorów, odbył też konferencję prasową. 27 października 2009 r. odwiedził Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. Do zgromadzonych tam przełożonych, wychowawców, wykładowców i alumnów zwrócił się z serdeczną prośbą: „Proszę, byście mnie przyjęli”. Ta prośba znalazła odpowiedź w długich brawach. Począwszy do 6 listopada 2009 r. zamieszkał w Domu Biskupim w Radomiu. Kanoniczne przejęcie diecezji przez nowego biskupa odbyło się w południe 12 listopada 2009 r.

 

Uroczysty ingres bp. H. Tomasika do katedry radomskiej odbył się 14 listopada 2009 r. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczył abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, ponad czterdziestu arcybiskupów i biskupów, jak też około czterystu księży. Homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W swym przemówieniu ingresowym bp Henryk Tomasik przedstawił program posługi w diecezji koncentrujący się wokół trzech punktów: kapłani, rodziny i młodzież. Swoją posługę biskupią zawierzył Matce Bożej czczonej w radomskiej katedrze i w sanktuariach diecezji. Po uroczystej Mszy Świętej goście zebrali się w radomskim seminarium na kolacji. Wtedy też mieli okazję osobistej rozmowy z nowym biskupem.

 

Bp Henryk Tomasik 2 lutego 2012 r. wznowił prace rozpoczętego przez bp. Zygmunta Zimowskiego II Synodu Diecezji Radomskiej. W roku 2012 biskup radomski organizował uroczystości pogrzebowe zmarłych biskupów: bp. Edwarda Materskiego i bp. Stefana Siczka. Na początku 2010 r. bp Henryk Tomasik powołał Diecezjalny Zespół Wdrażania Programów Pomocowych. Z kolei 29 września 2012 r. ustanowił Diecezjalną Radę Duszpasterską. 26 maja 2012 r. erygował parafię w Mazowszanach, jest to trzechsetna parafia diecezji. W ciągu minionego okresu posługi pasterskiej w diecezji radomskiej (lata 2009-2012) bp Henryk Tomasik wyświęcił 48 księży.

 

Po beatyfikacji bł. Jana Pawła II, biskup radomski zorganizował ogólnodiecezjalne dziękczynienie, które zbiegło się z 20. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Radomiu. Bp Henryk Tomasik nadał tytuł nowego błogosławionego kościołowi i parafii w Sadkowie koło Radomia. Bp Henryk Tomasik jest duszpasterzem Rodziny Szkół Jana Pawła II.

 

Na początek posługi pasterskiej bp. Henryka Tomasika w diecezji radomskiej przypadł jubileusz 650-lecia radomskiego kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela. W latach 2011-2012 uroczyście świętowano w Radomiu 200-lecie Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Limanowskiego. W związku z tym jubileuszem, na prośbę bp. Henryka Tomasika, Penitencjaria Apostolska udzieliła możliwości uzyskania odpustu zupełnego na czas trwania jubileuszu. 4 grudnia 2009 r. biskup radomski ogłosił papieską decyzję o ustanowieniu św. Barbary patronką Starachowic (prosił o to Stolicę Apostolską jeszcze bp Zygmunt Zimowski). Z kolei na prośbę bp. Henryka Tomasika Stolica Apostolska ogłosiła św. Bartłomieja patronem Powiatu Opoczyńskiego. Decyzję tę uroczyście podał do wiadomości biskup radomski 24 sierpnia 2012 r.

 

Począwszy od Adwentu 2010 r., z inicjatywy bp. Henryka Tomasika, w każdą niedzielę w kościołach diecezji odczytywano katechezy liturgiczne mające na celu ożywienie świadomości liturgicznej wiernych. Na dzień 6 listopada 2010 r. biskup radomski zorganizował diecezjalną pielgrzymkę do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego w katedrze sandomierskiej. Bp Henryk Tomasik poświęcił 8 marca 2011 r. kuchnię i stołówkę w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Z jego inicjatywy wznowiono Apele Młodych, które co roku we wrześniu odbywają się w Radomiu. 13 października 2012 r. podczas uroczystej Mszy Świętej w katedrze radomskiej zainaugurował w diecezji „Rok Wiary”.

 

W styczniu 2014 r. stróże Jasnej Góry przyjęli naszego ordynariusza do szacownego grona paulińskiej konfraterni, które swymi początkami sięga połowy XIV w.

 

ks. Albert Warso

 

Herb biskupi
Herb biskupi składa się z trzech zasadniczych części: tarczy, kapelusza biskupiego i dewizy.


1. Na tarczy w czerwonym polu srebrny monogram Chrystusa w postaci krzyża monogramatycznego, jako zmieniony zapis X i dodanie pętli, dający kształt litery P. Poniżej monogramu po obu stronach skosem dwie srebrne litery A i Ω.


Czerwona barwa tarczy nawiązuje do biblijnej symboliki pokuty i krwawej ofiary.
Grzeszna natura ludzka została odkupiona, wywyższona i uświęcona zbawczą krwią Chrystusa. Jego ofiara ukazała wierną do końca miłość Boga do człowieka.


Czerwień to także symbol męczeństwa i wierności Bogu i Kościołowi, której świadectwo dali Męczennicy Podlascy w XIX wieku, podczas prześladowani Kościoła unickiego.

Litera P jest symbolem krzyża i Chrystusa, a litery A i Ω, pierwsza i ostatnia z alfabetu greckiego, wyrażają myśl z Apokalipsy św. Jana Chrzciciela: „Jam jest Alfa i Omega, Który jest, Który był i Który przychodzi Wszechmogący” (Ap 1,8). Odwieczny Logos jest początkiem i kresem wszelkiego istnienia, a przyjęcie Słowa Objawionego – Chrystusa jest budowaniem Królestwa Bożego w wymiarze tajemnicy Kościoła.2. Nad tarczą herbową zielony kapelusz biskupi z dwoma symetrycznymi sznurami, każdy zakończony 6 chwastami w 3 rzędach, tej samej barwy. Za tarczą złoty krzyż łaciński, który jest heraldycznym znakiem godności biskupiej.


3. Po tarczą herbową na wstędze dewiza z tekstem w języku łacińskim: Adveniat Regnum Tuum - Przyjdź Królestwo Twoje.
Ewangeliczne słowa wyrażające duchowy i pasterski charakter posługi biskupiej.

 

===============================

Sekretarz Księdza Biskupa:

Ks. Tomasz Herc

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. w Kurii: +48 (48) 34 06 226

tel. domowy: +48 (48) 34 06 240

tel. kom. +48 606 302 531


 

Msze Św. - gdzie, kiedy?

 
Miejscowość

Godzina

Dzień tygodnia

Parafie na stronach www

 

Galeria Foto

 
© 2018 Diecezja Radomska.
Kuria Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom
Kontakt z administratorem
PODZIEL SIĘ CIEKAWYMI INFORMACJAMI
Powered by CHABER